Nguyên tắc hoạt động

  • 23/04/2019 10:35
  • 9179
Tạo dựng thương hiệu từ chất lượng dịch vụ

Lịch sử phát triển

  • 23/04/2019 10:30
  • 9434
Phòng khám 125 Thái Thịnh ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 1998

Thư ngỏ của Giám đốc

  • 23/04/2019 09:46
  • 10443
Một gia đình hạnh phúc khởi nguồn từ tình yêu thương và sức khỏe dồi dào của từng thành viên.