Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại Phòng khám 125 Thái Thịnh

  • 17/03/2020 04:06
  • 4030
Khách hàng tham gia bảo hiểm BIC, PVI, VBI hay của Công ty ATACC, Insmart sẽ được Công ty Bảo hiểm bảo lãnh thanh toán – chi trả trực tiếp các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm ngay tại thời điểm khám chữa, điều trị ngoại trú