Câu hỏi thường gặp

Thời gian làm việc của Chuyên khoa Mắt?
Khoa Mắt làm việc tất cả các ngày trong tuần, ca sáng từ 7h30-12h00 và ca chiều từ 13h30-17h00 kể cả thứ 7 và chủ nhật.